Certificeringen

Bewezen certificeringen van Flexvacatures.online

Certificeringen

Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheden die professioneel werkgeverschap met zich meebrengt. Wij zijn een samenwerking aangegaan met Recruitment Backoffice  welke  met al haar juridische entiteiten geregistreerd is bij de SNA (Stichting Normering Arbeid), NEN 4400-1 en VCU gecertificeerd èn lid van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen).

Deze registratie en certificering waarborgen voor je opdrachtgevers en kandidaten dat Flexvacatures.online doormiddel van haar partner voldoet aan haar financiële, fiscale en administratieve verplichtingen. Wij bieden optimale zekerheid voor iedereen in de keten van het werkgeverschap en dat salarissen, afdrachten en belastingen worden betaald.

Certificeringen zijn belangrijk voor uitzenden en payroll Flexvacatures.online

 Zekerheid door NEN4400-1

Een onderneming die arbeidskrachten beschikbaar stelt en zich certificeert volgens de NEN 4400-1, onderscheidt zich van de malafide ondernemingen. NEN 4400-1 gecertificeerde bedrijven zijn zo ingericht dat zij voldoen aan de verplichtingen uit arbeid. Hierdoor hebben je opdrachtgevers de zekerheid dat zij zo min mogelijk financieel risico lopen en vrijgesteld zijn van inlenersaansprakelijkheid.

Certificeringen zijn belangrijk voor uitzenden en payroll Flexvacatures.online

ABU lidmaatschap

Minder dan 10% van de uitzendondernemingen in Nederland is aangesloten bij de ABU. Een ABU-lid moet namelijk voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid op de werkvloer, gedragsregels, arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Daardoor hebben je opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat Flexvacatures.online  en haar partner Recruitment Backoffice staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat wij periodiek worden gescreend is kwaliteit continu gewaarborgd. Uitzendondernemingen die zijn aangesloten bij de ABU werken met de ABU-cao, de meest flexibele cao voor uitzendkrachten.

Certificeringen zijn belangrijk voor uitzenden en payroll Flexvacatures.online

Stichting Normering Arbeid

Het SNA keurmerk is er voor alle uitzendondernemingen en onderaannemers van werk. Bij het verkrijgen van het certificaat is onder meer gecontroleerd op aangifte en afdracht van belastingen, de loonbetaling van de werknemers, het voorkomen van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes die voortvloeien uit het in- en doorlenen/uitbesteden van werk. Zo weten je opdrachtgevers dat de werknemers die zij inlenen, conform de wet- en regelgeving worden verloond en dat risico’s met betrekking tot aansprakelijkstelling worden voorkomen.

Certificeringen zijn belangrijk voor uitzenden en payroll Flexvacatures.online

VCU gecertificeerd

Het certificaat voor VCU (Veiligheid en Gezondheid Checklist Uitzendorganisaties), een waardevol keurmerk, toont aan dat wij onze flex werkers en opdrachtgevers correct ondersteunen bij de veiligheid op de werkplek . Onder andere in de industrie, de bouw en petrochemie. Overigens is voor alle plaatsingen die wij maken een arbochecklist vereist.

Visitekaartje Flexvacatures.online