Privacy

Privacy bij Flexvacatures.online

Privacy beleid

Algemeen: de gedragscode van Flexvacatures.online

Wie bij ons werkt of voor ons werkt (onze leveranciers) kent onze gedragscode en houdt zich daaraan.
• Wij respecteren de data privacy van al onze relaties.
• Wij zorgen uitstekend voor de aan ons toevertrouwde gegevens.
• Wij zorgen dat onbevoegden niet bij de aan ons toevertrouwde gegevens kunnen komen.
• Wij verzamelen niet meer gegevens dan benodigd voor de relatie die we met elkaar hebben en het doel dat we met elkaar nastreven.
• Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig of verplicht is.
• Als onze leveranciers of klanten vertrouwelijke gegevens van ons ontvangen, leggen wij ze dezelfde zorgplicht op.
• Als wij data van een bezoeker/gebruiker verzamelen of uit meerdere bronnen combineren, melden wij dat onomwonden en geven we aan welk doel we daarmee willen bereiken en welk voordeel de bezoeker/gebruiker daarvan heeft.
• Wij zijn open over de data die wij van een bezoeker/gebruiker hebben opgeslagen.
• Indien technisch mogelijk geven wij de bezoeker/gebruiker de mogelijkheid die data zelf te wijzigen, te verwijderen of mee te nemen.
• Wij leveren, delen of verkopen geen herleidbare data aan welke andere partij dan ook, tenzij wij daar expliciet toestemming voor hebben gevraagd en gekregen.

Over ons

Flexvacatures.online B.V. is een uitzenbureau/intermediar voor werkgevers en werknemers.
Adres: Hanninkhoek 42, 7546AA Enschede. Mail: info@flexvacatures.online.

Met privacy gerelateerde vragen kunt u terecht bij info@flexvacatures.online of telefoonnummer 06-17077272. U kunt via info@flexvacatures.online een verzoek indienen voor inzage, wijziging en/of verwijdering van persoonsgegevens. Mocht u het idee hebben dat wij niet goed met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht indienen bij info@flexvacatures.online en bij het meldpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacyverklaring Flexvacatures.online

Van wie en waarom verwerken wij persoonsgegevens? Wij verwerken gegevens van verschillende doelgroepen (websitebezoekers, geïnteresseerden, klanten,
sollicitanten, interne medewerkers en uitzendkrachten) en voor verschillende doeleinden. De gegevens worden alleen gedeeld met de daartoe gecontracteerde derde partijen, tenzij wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis.
• Van websitebezoekers kunnen wij mogelijk door middel van cookies vastleggen hoe de website wordt gebruikt. Dit doen we om de website te kunnen verbeteren en het productaanbod aan te passen. Als we cookies plaatsen, wordt dit op de websites aangegeven en kunt u dit – als u daar bezwaar tegen hebt – zelf blokkeren.
• Als u als geïnteresseerde informatie opvraagt via de website slaan wij de verstrekte informatie op in ons CRM-systeem. Wij verwerken deze informatie om u te informeren over producten en diensten.
• Als u zich heeft geabonneerd op onze nieuwsbrief, dan kunt u zich via iedere nieuwsbrief uitschrijven.
• Als u klant/leverancier wordt bij ons breiden we de gegevens uit met de informatie die nodig is voor de contractuele en de administratieve verplichtingen. De gegevens van klanten bewaren we conform de fiscale bewaarplicht 7 jaar.
• Als sollicitant verstrekt u ons persoonlijke gegevens, zodat wij uw sollicitatie kunnen beoordelen. Als u niet bij ons in dienst komt, verwijderen we deze gegevens binnen 4 weken na ons laatste contact (tenzij u ons toestemming geeft om deze langer te bewaren voor bijvoorbeeld toekomstige vacatures, in dat geval bewaren we uw gegevens maximaal 1 jaar).
• Als u als interne medewerker of uitzendkracht bij ons in dienst treedt, dan breiden wij de persoonsgegevens uit met de informatie die nodig is voor het arbeidscontract en de administratieve verplichtingen. Deze gegevens verwijderen wij 7 jaar na uw uitdiensttreding. Bepaalde persoonsgegevens worden mogelijk langer bewaard, bijvoorbeeld in het geval van van claims, audits en juridische/fiscale verplichtingen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw vraag, opmerking, opdracht en/of verzoek;
• Het afhandelen van uw betaling;
• Het verlonen en uitbetalen;
• Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatieve mail;
• Het verstrekken van relevante kennis;
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening;
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Om daadwerkelijk onze dienst(en) en producten aan u te kunnen leveren.

Privacyverklaring Flexvacatures.online Websitebezoekers

Door www.flexvacatures.online kunnen mogelijk functionele cookies en analytische cookies worden geplaatst. De analytische cookies zijn van Google Analytics en deze zijn op een op een privacyvriendelijke manier geconfigureerd (zie ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens).
Wat houdt (in het kort) de privacyvriendelijke inrichting in:
• we hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
• we delen geen gegevens over het gebruik van onze website met Google (voor bijvoorbeeld benchmarkgegevens);
• de Google Analytics-cookies worden niet gebruikt voor andere Google-diensten;
• we hebben gekozen voor de optie om het IP-adres van de bezoeker te maskeren;
• de gegevens van Google Analytics cookies worden beveiligd (versleuteld) verstuurd.

Functionele cookies: Dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

Tracking cookies: Wij plaatsen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Tracking cookies voor relevante advertenties: U gaat akkoord met ons cookiebeleid als u gebruik maakt van onze website of impliciet toestemming hebt gegeven, tenzij u de instellingen wijzigt. Na akkoord/ toestemming plaatsen andere partijen “tracking cookies” op uw apparatuur om advertenties beter af te stemmen op uw voorkeuren. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt buiten hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Privacyverklaring Flexvacatures.online Geïnteresseerden en klanten

Via het contactformulier op deze website en via andere kanalen ontvangen wij persoonlijke gegevens van medewerkers, geïnteresseerden en vertegenwoordigers van organisaties. Het gaat bijvoorbeeld om:
• Uw voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Contact- en telefoonnotities
Bij zakelijke relaties daarnaast nog:
• Naam van de organisatie
• Adres
• Telefoonnummer
• Naam van de medewerker/vertegenwoordiger
• Functie
• Website
• BTW-nummer
• KvK-nummer
• IBAN-nummer
Deze gegevens slaan wij op in ons CRM-systeem, in contracten en in de financiële administratie. De gegevens worden niet met derde partijen gedeeld. Voor klanten houden we ons aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Sollicitanten, interne medewerkers en uitzendkrachten bij Flexvacatures.online

Als u solliciteert bij Flexvacatures.online dan verwerken we van u de volgende gegevens:
• Naam
• Adres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Opleidingen
• Werkervaring
• Referenties
• Contact- en telefoonnotities
Als u niet bij ons komt werken, verwijderen wij deze gegevens na 4 weken, tenzij wij met u een andere afspraak hebben gemaakt.

Privacyverklaring Flexvacatures.online

Als u bij ons komt werken, dan vullen we de gegevens aan om tot een volwaardig personeelsdossier te komen. Denk hierbij aan:
• BSN-nummer
• Kopie legitimatiebewijs
• Kopie werkvergunning, verblijfsvergunning
• Eventueel kopieën van polissen, diploma’s en andere documenten
• Arbeidscontract
• Beoordelingen
• Vakantie- en verzuimregistratie
U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. De gegevens worden opgeslagen in uw personeelsdossier, waar alleen de bevoegde medewerker en u toegang toe hebben. Wij leggen uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen of als u ons daar toestemming voor hebt gegeven.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van een uitgebreide set aan organisatorische en technische maatregelen. Als wij gegevens verstrekken aan een verwerker die aan ons een dienst verleent, hebben wij in de verwerkersovereenkomst goede afspraken gemaakt.
Bent u een klant/verantwoordelijke en is Flexvacatures.online voor u een verwerker? Dan hebt u uiteraard een verwerkersovereenkomst ontvangen en kunt u op afspraak (op locatie van Flexvacatures.online) inzage verkrijgen in het volledige privacy- en informatiebeveiligingsbeleid van Flexvacatures.online inclusief alle technische en organisatorische maatregelen.

Flexvacatures.online is een Handelsnaam van Webintense BV, gevestigd te Enschede, Hanninkhoek 42, 7546AA. Email: info@flexvacatures.online, Telefoon 06-17077272.

Visitekaartje Flexvacatures.online